Start e-aktualności Inspirujące słowa Przybądź Duchu Święty!
Przybądź Duchu Święty!

"Przyjdź Duchu Święty! To wołanie Kościoła jest wołaniem o Ogień, który oczyszcza, ukazuje prawdę i prowadzi do głębokiej relacji zaufania wobec Jezusa. To Ogień który zapala świat do miłości wzajemnej, której nie można ograniczyć do najbliższego grona - to Ogień Nowej Ewangelizacji która jest pragnieniem Boga bo "Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka!

Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas podobieństwo do Jezusa naszego Pana! Jest takie wzdychanie o Ducha Świętego o którym niewielu wie a które płynie z wnętrza także niewierzących - jest jak oddech wydobywający się z serca pragnącego szczęścia, które choć jeszcze nierozpoznane jest jednak tęsknotą" (fb,PJ).

Papieski Twitter @Pontifex_pl: "Duch Święty daje nam nowe spojrzenie na innych – widzimy w nich braci i siostry Jezusa, których trzeba szanować i kochać. Cennym darem, jaki Duch Święty przynosi naszym sercom, jest głęboka ufność pokładana w miłości i miłosierdziu Boga".

 

 

Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża ... Amen.

(powyższą modlitwę podyktował Karolowi Wojtyle, przyszłemu papieżowi, jego ojciec, jeszcze przed wojną.
A jak wiele lat później wspominał sam Jan Paweł II, wywarła ona wielki wpływ na jego życie.)

 

Propozycje na czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego:

  • Ks. Tomek Moch -"Wielkie Charyzmaty Ruchu – modlitwa o rozpalenie serc". Propozycja przebiegu czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego w oparciu na dziesięć "wielkich charyzmatów Ruchu". Wersja krótsza (bez Liturgii Godzin) była wykorzystana podczas czuwania w ramach COM-u 2012 (Centralnej Oazie Matce) w Krościenku.

    wielkie_charyzmaty_ruchu_com2012.pdf (wersja z LG)
    wielkie_charyzmaty_ruchu_com2012B.pdf

 

Propozycje znalezione w internecie:

 

Zobacz również:

 

"Duch Święty - nasze uświęcenie"
katecheza liturgiczna o Duchu Świętym

 

 

Znak roku OŻK 2018
"Młodzi w Kościele"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: