Start Kim jesteśmy Cele i zadania DDE

Ewangelizacja to jest głoszenie radosnej nowiny o tym, co się stało, co się dokonało przez Chrystusa, co stanowi rzeczywistość historyczną, czyli dokonało się w czasie i przestrzeni, w określonym miejscu, tak jak się dokonują wydarzenia w historii. (…) Ewangelizacja jednak głosi równocześnie rzeczywistość, która się stała i która trwa, i tym się różni na przykład od nauczania historii.

ks. Franciszek Blachnicki, „Została nam powierzona Ewangelia”

 


 

 

 

Naszym szczególnym zadaniem (powołaniem) jest podjęcie planu ACR2 (Ad Christum Redemptorem 2), czyli planu szczególnego przygotowania do jubileuszu roku 2033.


Kto i jak może (i powinien) posługiwać w DDE?
-
Osoby po I stopniu Oazy Nowego Życia! Jak?

 • Modlitwą
 • Świadectwem
 • Śpiewem
 • Pantomimą
 • Organizacją rekolekcji
 • Stroną techniczną działalności grupy

 

Podjęcie diakonii.

Dodatkowo osoby po ONŻ II st*. rozeznające swoje miejsce w Ruchu mogą podjąć się współodpowiedzialności za DDE stając się jej członkiem. Posługa diakonii jest odpowiedzią na nakaz misyjny Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

* Członkiem DDE może być uczestnik po ONŻ I st pod warunkiem, że jest studentem i po uzgodnieniu tego z jego animatorem.

Zakłada to:

 • Odkrywanie i pełnienie woli Ojca – wsłuchiwanie się w Jego wezwanie.
 • Osobistą formację członków diakonii i formację ewangelizatorów
 • Wspólne spotykania ze Słowem Bożym i wspólną modlitwę.
 • Wspólną Eucharystię
 • Zapalanie innych do dzieła ewangelizacji
 • Dbanie o ten etap formacji jaki obejmuje ewangelizację oraz organizowanie wyjść ewangelizacyjnych.

 

Diakonia jest szczególnie otwarta na posługę i zaangażowanie par z Domowego Kościoła. Wszystkie spotkania diakonii mają charakter otwarty.

 

Znak roku OŻK 2018
"Młodzi w Kościele"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: